Notifications
Clear all

Практика, която помага за изпълнение на желанията


make.dreams.wishes@gmail.com
(@make-dreams-wishesgmail-com)
Member Admin
Joined: 2 years ago
Posts: 98
Topic starter  

Практика, която помага за изпълнение на желанията

Голяма грешка, е че хората си представят пътя на сбъдване на тяхната цел. Това е задача на Вселената. Необходимо е просто да си представите крайната цел.

Седнете, успокойте се, вдишайте с носа, задръжте три секунди, издишайте през устата, направете го три пъти и пристъпете към визуализация. Представете си вашата цел, като краен резултат. Например вие искате 1 000 000 лева. Представете си, че влизате в банката, поздравявате Мениджъра, отивате на гишето, служителка та любезно ви подава чек за 1000 000 лева, вие благодари те и виждате в ръцете си вашия чек, вашата реализирана цел. Много са важни емоциите, как се чувствате в момента, почувствате се милионер, усетете силата на парите.

В продължение на седем дни се опитайте да визуализирате този кратък момент, с продължителност не повече от 90 секунди всеки ден, по седем пъти. Резултатите са зашеметяващ, ако спазвате правилно техниката.

Стоянка Филина, из книгата "Пожелай си нещо и то ще се сбъдне" , С. Филина

https://www.lulu.com/en/en/shop/stoyanka-filina-and-plamena-gogova/make-a-wish-and-it-will-come-true/paperback/product-d8rn72.html?page=1&page


Quote
Share: