Notifications
Clear all

Друга техника Освобождение на зависимости от връзки с мъжете


make.dreams.wishes@gmail.com
(@make-dreams-wishesgmail-com)
Member Admin
Joined: 2 years ago
Posts: 98
Topic starter  

Друга техника Освобождение на зависимости от връзки с мъжете

dreamland-bg.

Седнете спокойно и с изправен гръб си представете, че този партньор седи срещу вас ( може да се прави и в присъствието му ).
Мислено си представете нишките, които ви свързват. Опитайте се да  определите начина, по който са свързани, от коя част на тялото са (може да има няколко, много, много малко - всичко е много индивидуално).
Започнете в началото, една по една да нарязвате и при вдишване дръпвате към себе си. По този начин се процедира с всяка нишка, докато прекъснете всички.
За максимален ефект практиката  се повтаря всеки ден в продължение на 7 дни.
 

Quote
Share: