Notifications
Clear all

ТЕХНИКА ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ВРЪЗКИ


make.dreams.wishes@gmail.com
(@make-dreams-wishesgmail-com)
Member Admin
Joined: 2 years ago
Posts: 98
Topic starter  

ТЕХНИКА ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ВРЪЗКИ

dreamland-bg

Като съединиш палеца, който символизира женската сексуалност с показалеца – символ на властта, ще получиш пръстена на женската сила. Спусни го към корема – там където се намира матката. Именно матката е мястото на женската сила, в нея ние натрупваме енергията и съхраняваме невидимите енергийни нишки, които ни свързват с всички мъже, с които сме били близки. Поставяме пръстена на женската сила на 12 часа (12 на циферблата сочи надолу), извръщаме глава наляво (нашето минало) и като вдишваме си представяме мъжа, с когото сме преспали някога, след това се обръщаме към настоящето (напред) и със спираловидни движения, насочени към центъра, започваме да издърпваме енергийната нишка обратно на часовниковата стрелка. Правим 3 кръга и извръщайки се надясно (към нашето бъдеще), изхвърляме тази връзка като издишаме. Най-добре е да се освобождаваме на 19-ия ден от лунния цикъл, но ако усещаш, че не си готова да чакаш толкова дълго, направи го когато сметнеш за нужно.

Ако искаш финансова подкрепа от мъжа, не разделяй пръстите на лявата страна, а смени средният пръст с кутрето.
Ако искаш да се омъжиш смени с безимения.
Ако искаш мъжът да те пожелае като за първи път и да те погледне с нови очи смени със средния. Показалецът символизира власт и ти дава възможност да използваш връзките си с мъжа и неговото постижение


Quote
Share: